X
A G S

Hizmetlerimiz

Fi̇nansal Yapılandırma Danışmanlığı

Bankalar ve diğer finansal kurumlarla olan ilişkilerinde sorun yaşayan firmalara finansal yapılandırma danışmanlık hizmeti verilerek bu firmaların mali yapılarının iyileştirilmesi ve alacakların tahsil edilmesi amacıyla faaliyette bulunulması ve bu firmalara yatırım yapılması suretiyle faaliyet konularına göre gelişim potansiyeli bulunan müşterilere ilave finansman/sermaye sağlanarak yeniden yapılandırma/iyileştirme yapılmasıdır.

Alacak Tahsi̇latı ve Alacak Portföyleri̇ni̇n Alınması

Bankalar ve finans kurumları ile diğer mali kurumların alacakları ve diğer varlıkların satın alınması, bu varlıkların en kısa süre içerisinde nakde çevrilmesine ilişkin süreçler gerçekleştirilir.

Go To Top