X
A G S

Çerezler

Bilgi Güvenliği Politikası

Kişisel Bilgi, kişi temel hak ve özgürlükleri içerisinde yer alan en önemli hususlardan bir tanesi olup AGS Altın Gezegen Varlık Yönetim A. Ş.’nin Bilgi Güvenliği Politikası bu temel üzerine inşa edilmiştir. Bu politika AGS Altın Gezegen Varlık Yönetim A. Ş. Yönetim Kurulu tarafından onaylanmış olup bilginin Gizlilik, Bütünlük ve Kullanılabilirlik ile ilgili doğabilecek riskleri minimize etmeyi amaçlamaktadır. AGS Altın Gezegen Varlık Yönetim A. Ş.’de görev yapan tüm personel, çalışmalarını bu politikanın ilkeleri doğrultusunda yerine getirmek konusunda yeterli bilgiye ve bilince sahiptir.

Go To Top