X
A G S

Varlık Yönetim Şirketi nedir?

Varlık Yönetim Şirketi nedir?

Varlık yönetim şirketleri, genellikle öncelikle bankalar olmak üzere çeşitli finans kurumlarının gecikmiş alacaklarını devralarak, bu alacakları yeniden yapılandırma ve tahsil etme süreçlerini yöneten şirketlerdir. Temel amacı, borçluları mali yüklerinden kurtarıp finansal özgürlüklerine kavuşturmaktır. Türkiye'de, bu şirketlerin faaliyetleri, 2006 yılında yayımlanan yönetmelik kapsamında Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından titizlikle denetlenir ve düzenlenir. Bu düzenleme, sektörde şeffaflığı artırarak hem finans kurumları hem de borçlular için adil bir denge sağlamayı amaçlar.

Go To Top