X
A G S

Şeffaflık ve Güvenilirlik

AGS Altın Gezegen Varlık Yönetim A. Ş. tüm uygulamalarını karşılıklı güven esasına dayanarak gerçekleştirir, düzenleyici kuruluşlara ilişkin mevzuat ve yasal düzenlemelere uygun olarak müşterilerimizi açık, net ve doğru olarak bilgilendirir, faaliyetlerine ilişkin tüm kayıtları tam ve doğru biçimde yaratır ve raporlar.

Kaliteli Hizmet

Şirketimiz konularında uzman ve deneyimli kadrosu ile müşterilerimizin ihtiyaç duydukları özel çözüm önerileri, esnek ödeme planları üretir, bu surette müşterilerin ihtiyaç duydukları kaliteli hizmeti sunabilmek, ödeme güçlüğü nedeniyle borçlarını ödemekte zorlanan kişilerin finansal özgürlüklerine kavuşmalarını sağlar.

Gizlilik

Şirketimiz müşteri bilgilerinin yasal otoritelerce yetkilendirilen kişi ve kurumlar haricinde paylaşmaz. Edinilen her türlü bilgiyi sadece işin gerektirdiği hususlarda kullanmak, kişi mahremiyetinin korunmasına özen gösterir.

Müşteri Şikayetleri

Müşterilerimiz tarafından yapılan her şikayet eksik yönlerimizi geliştirmek ve hizmet kalitemizin artmasına yön veren en önemli anahtarlardan bir tanesidir. Tüm müşteri şikayetleri titizlikle değerlendirilerek en kısa süre içerisinde çözüme ulaştırılması ana hedeflerimizden biridir.

Varlık Yönetim Şirketleri

Varlık Yönetim Şirketleri bankalar ve finans kurumları ile diğer mali kurumların alacakları ve diğer varlıklarının satın alınması suretiyle yeniden yapılandırılmasını sağlayarak tahsil edilmesine yönelik faaliyet gösteren kuruluşlardır. Varlık Yönetim Şirketleri geciken borçların ödenmesine yönelik olarak müşteri bazında özel çözüm önerileri geliştirerek alternatifli ödeme planları ile müşterileri için olabilecek en uygun ödeme yöntemlerini sunarlar.

Hizmetlerimiz

Finansal Hizmetlerimizle Sizin İçin En İdeal Çözümleri Sunuyoruz

Fi̇nansal Yapılandırma Danışmanlığı

Bankalar ve diğer finansal kurumlarla olan ilişkilerinde sorun yaşayan firmalara finansal yapılandırma danışmanlık hizmeti verilerek bu firmaların mali yapılarının iyileştirilmesi ve alacakların tahsil edilmesi amacıyla faaliyette bulunulması ve bu firmalara yatırım yapılması suretiyle faaliyet konularına göre gelişim potansiyeli bulunan müşterilere ilave finansman/sermaye sağlanarak yeniden yapılandırma/iyileştirme yapılmasıdır.

Alacak Tahsi̇latı ve Alacak Portföyleri̇ni̇n Alınması

Bankalar ve finans kurumları ile diğer mali kurumların alacakları ve diğer varlıkların satın alınması, bu varlıkların en kısa süre içerisinde nakde çevrilmesine ilişkin süreçler gerçekleştirilir.

Go To Top